I SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL “Illa de Menorca”

BASES DE PARTICIPACIÓ 

El saló està obert a tots els aficionats i professionals de la fotografia que ho desitgin, sense límit d'edat ni procedència.

Aquest saló internacional gaudeix dels patrocinis de la FIAP 2013/199 i CEF I/2013/12. Les normes que regiran seran les estipulades per la FIAP i la CEF i serà puntuable per l’obtenció dels seus títols honorífics.

La simple participació en el certamen implica la total acceptació d'aquestes bases.

DESCARREGA LES BASES DEL SALÓ.


MODE DE PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES
 

Exclusivament arxius digitals.

 

SECCIONS

A- Monocrom, temàtica lliure.

B- Color, temàtica lliure.

 

S'admet qualsevol tècnica o tractament en les dues seccions

Nombre de fotografies: 4 per secció.

 

FORMAT DE LES FOTOGRAFIES

Les imatges han d’estar en format JPG, amb unes mides úniques de 1.024 píxels de llarg si el format és horitzontal o 768 píxels d’alçada si el format és vertical. És recomanable que

l’espai de color sigui RGB. Cap arxiu pot superar els 800 kB.

 

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

La presentació dels fitxers d'imatge digitals es farà via web. La inscripció, la tramesa de les imatges i el pagament dels drets d’admissió s’efectuarà per Internet des del lloc web: www.salon.fotoclubciutadella.org, seguint les instruccions que allà constin.

Els autors es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge.

Els arxius digitals presentats on-line seran tractats amb la major cura per l'organització, però aquesta no es fa responsable de les deterioracions o pèrdues que poguessin sofrir.

S’editarà un catàleg en format CD, que serà remès a tots els participants, amb les fotografies guanyadores i totes les obres seleccionades en cada secció, fent constar en tot moment el nom de l’autor.

Amb la participació en el concurs, els participants autoritzen al "I SALÓ FOTOGRÀFIC DIGITAL “Illa de Menorca”" la posterior reproducció de les seves obres per a fins de promoció del concurs en particular i de les seves activitats en general, en qualsevol mitjà de comunicació (paper, CD, web, etc), fent constar en tot moment el nom de l'autor.

  

PREMIS

Premi d’Honor del Saló al Millor Autor:

Trofeu (disseny exclusiu), pin blau de la FIAP i 300 €. per a l’autor del Saló que amb la suma de les acceptacions en totes les seccions hagi obtingut major puntuació.

 

Per cadascuna de les seccions:

Medala d'or FIAP al millor classificat

Medalla plata FIAP al segon millor classificat

Medalla bronze FIAP al tercer millor classificat

6 Mencions d'Honor FIAP a les millors finalistes

Medalla d’or CEF al millor espanyol classificat

Medalla plata CEF al segon millor espanyol classificat

Medalla bronze CEF a l'autor millor classificat resident en les Illes Balears

Trofeu “Fotoclub Cercle Artístic Ciutadella” a l'autor resident en Menorca millor classificat

 

Un mateix autor només pot optar a un premi per secció, excepte el premi d'honor i el trofeu “Fotoclub Cercle Artístic Ciutadella”, que sí es podran acumular amb altre premi FIAP o CEF.

 

DRETS DE PARTICIPACIÓ

La forma de pagament serà a través de la passarel·la on-line PayPal.

1 secció 12 € / 16 $ USD per autor

2 seccions 18 €, 24 $ USD per autor

Les obres rebudes sense el pagament dels drets d'inscripció no seran jutjades.

 

JURAT

Sr. Bosco Mercadal ACEF, AFIAP

Sr. Joan Palmer Picornell . MFIAP, ESFIAP, EH.ISF, ACEF, EFCF, President CEF

Sr. Pau Gener Fernández, President del Fotoclub Cercle Artístic Ciutadella

Jurat suplent

Sr. Antoni Cladera Barceló, ACEF

Salon Chairman

Sr. Joan Mercadal García, ACEF

 

La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

TERMINIS DE PARTICIPACIÓ

Inici de presentació d'obres: 24/06/2013

Data límit de presentació d'obres: 10/11/2013

Veredicte: 23/11/2013

Notificació de resultats: a partir de 27/11/2013

Projecció de fotografies i lliurament de premis: 14/12/2013

Enviament de catàleg CD i premis: gener 2014

Altres